Gå till vår webshop »
Om Forca AB

Bästa kvalitet och service till bästa pris

Forca AB startade 2009 i  helsingborg. Vi utför elinstallationer, tv- och teleinstallationer och datainstallationer inom både nyproduktion samt inom ROT-sektorn. Arbeten utföres i hela Skåne.

Affärsidé

Vi vänder oss till såväl byggentreprenörer som direkt till kund inom den offentliga och privata sektorn.

Kvalitetspolicy

Vi på Forca AB strävar efter att alltid leverera våra tjänster så att dessa överensstämmer med det pris, den leveranstid och den funktion som överenskommits med kunden.

Alla våra tjänster utförs fackmannamässigt enligt gällande föreskrifter av utbildad personal. 

Miljöpolicy

Verksamheten präglas av kompetent personal med god medvetenhet och kunskap om miljöpåverkan och hur negativ miljöpåverkan kan begränsas. Vårt arbete utförs med lagar och föreskrifter som en miniminivå och med en strävan att utföra arbetet med avseende på resursförbrukning och säkerhet så att ett hållbart samhälle kan uppnås.


webshop öppnar

2014-01-01

Klicka här för webbutiken www.elscout24.se.

Visa nyhetsarkiv »


Kontakta oss

Forca AB
Norden 523
SE-252 79 Helsingborg

Telefon: 042-40 10 00
E-post: info@forcab.se