Gå till vår webshop »
Tjänster

Energitjänster

En energitjänst är en affärsmodell vars syfte är att minska fastighetsägarens kostnader och miljöbelastning via energieffektivisering. Det handlar om att omvandla onödiga kostnader till nyttiga och värdeskapande investeringar med god lönsamhet, en bättre miljö och högre livskvalitet.

Energiåtgärder som ger full effekt

Forca AB erbjuder flera olika typer av energitjänster vars mål inte bara är att kartlägga möjligheterna utan även att få utföra åtgärderna som ger full effekt. 

Vi utför allt ifrån enkla energikartläggningar till energientreprenader och stora effektiviseringsprojekt som kan omfatta ett helt fastighetsbestånd. 

Som kund kan ni köpa ett helt paket från Forca eller dela upp helheten för att ta ett steg i taget.

Bred kunskap, hög kompetens och fokus på energi

Vi hjälper våra kunder att frigöra tid och tillföra tekniska resurser så att de kan omstrukturera onödiga kostnader till värdeskapande nyttokostnader. 

Vi erbjuder ett team med bred kunskap och hög kompetens med specialister inom:

  • Affärsutveckling - så att projekt kan skapas med sunda och hållbara avtal.
  • Ekonomisk och finansiell rådgivning - så att investeringsmedel kan alstras och att den ekonomiska nyttan synliggörs och uppnås med garanti.
  • Projektledning - för att den stora mängd av parallella projekt som ett energitjänst projekt genererar ska kunna utföras på ett smidigt sätt.
  • Installationssamordning med lokal kännedom - som ser till att all utrustning monteras på ett kvalitetssäkrat sätt.
  • Montering - med yrkesarbetare som följer samma effektiva kvalitetssystem.

webshop öppnar

2014-01-01

Klicka här för webbutiken www.elscout24.se.

Visa nyhetsarkiv »


Kontakta oss

Forca AB
Norden 523
SE-252 79 Helsingborg

Telefon: 042-40 10 00
E-post: info@forcab.se